Obaveštenja

:: Raspored ispita za januarski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za januarski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za novembarsko-decembarski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobar I ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za oktobarski ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za septembar I ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za septembar I ispitni rok - master >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - OAS >>


:: Raspored ispita za septembarski ispitni rok - master >>


:: Forma završnog rada >>


:: Protokol o saradnji sa Akademijom Plehanov iz Rusije >>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dobrodošli na prezentaciju Ekonomskog fakulteta!

 

 VESTI I DOGAĐAJI

 

Program stipendiranja Vlade Rumunije za akademsku 2018/19 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Program stipendiranja Vlade Narodne Republike Kine za akademsku 2018/19 godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta "Matematika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metode i tehnike NIR-a" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" i "Upravljanje troškovima" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Organizacija preduzeća" održati 21.02.2018. godine u 9 sati u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi" održati 21.02.2018. godine u 14 sati u amfiteatru Tehničke škole.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Engleski jezik I, II i III" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti" i "Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak urađenih diploma - stari program >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije >>


Konkurs za studentsku razmenu na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu ,,V. G. Šuhov” >>


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Matematika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Elektronsko poslovanje" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra i prijavi ispita na master akademskim studijama u januarsko-februarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o uplati druge rate školarine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u januarsko-februarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u januarsko-februarskom ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o overi semestra >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Istraživanje tržišta" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Poslovna informatika" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Engleski jezik II" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Školarine za master studije na Tajlandu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za stipendije "Hungarikum programa" 2018/19 godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista za upis na doktorske akademske studije školske 2017/18 godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista za upis na doktorske akademske studije školske 2017/18 godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za upis na doktorske studije >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Analiza hartija od vrednosti" i "Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini" u novembarsko-decembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Međunarodni konkurs New Economic Talent 2018 >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu na master akademske studije školske 2017/18 godine u II upisnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista za upis na master akademske studije školske 2017/18 godine u II konkursnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista za upis na master akademske studije školske 2017/18 godine u II konkursnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u novembarsko-decembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u novembarsko-decembarskom ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


II KONKURSNI rok za upis na master akademske studije za školsku 2017/18. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu na master akademske studije školske 2017/18 godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konačna rang lista za upis na master akademske studije školske 2017/18 godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Preliminarna rang lista za upis na master akademske studije školske 2017/18 godine >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" u oktobar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" u oktobar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o odlaganju predavanja iz predmeta "Tržišna analiza i cene" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se kandidati da će Preliminarna rang lista za upis na master akademske studije biti objavljena 31.10.2017. godine do 10 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Spisak urađenih diploma >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" u oktobar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti", "Međunarodne finansije" i "Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini" u oktobar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" u oktobar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu ocena iz predmeta "Ekonomika preduzeća" >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" u oktobar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" u oktobar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metodika nastave" u oktobar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Konkurs za stipendiranu mobilnost nastavnog osoblja na Univerzitetu u Bolonji >>


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti" i "Strategijski finansijski menadžment" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" u oktobarskom ispitnom roku za studente koji su bili uslovno pozvani >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Marketing" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metode i tehnike NIR-a" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metodika nastave" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijska tržišta i institucije" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" i "Programski jezici" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u oktobarskom I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u oktobarskom I ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment" i "Strategijski menadžment II" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


KONKURS za upis na master akademske studije za školsku 2017/18. godinu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika", "Informatika" i "Kibernetika" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Operaciona istraživanja" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Matematika" u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se praktični deo ispita iz predmeta "Poslovna informatika" održati 06.10.2017. godine sa početkom u 9 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta "Poslovna informatika" održati 04.10.2017. godine u 12:30 sati u računarskom centru Ekonomskog fakulteta.


Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita na osnovnim akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Finansijsko računovodstvo" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje projektima", "Analiza hartija od vrednosti", Upravljanje investicijama" i "Međunarodne finansije" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Raspored predavanja >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje brucošima o svečanom uručenju indeksa >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Monetarne i javne finansije" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metodika nastave" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Sociologija" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Metode i tehnike NIR-a" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na master akademskim studijama u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u oktobarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u oktobarskom ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prenosu bodova za studente IV godine studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje za studente koji su studije upisali po starom nastavnom planu i programu o roku za završetak studija >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u septembar I ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o obnovi apsolventskog staža >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u septembar I ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u septembar I ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Elektronska trgovina i elektronski biznis" u septembar I ispitnom roku na master akademskim studijama >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne baze podataka" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Dodela stipendija Bavarskog visokoškolskog centra za postdiplomske studije apsolventima, za školsku 2018/19. godinu >>


Spisak studenta koji se pozivaju na usmeni deo ispita iz predmeta "Elektronsko poslovanje" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment I i II" i "Trgovinski menadžment" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Matematika" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Operaciona istraživanja" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Teorija i metode odlučivanja" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o promeni satnice održavanja ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća"  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Bilansi preduzeća i banaka" u septembarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovna informatika" u septembarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Nacionalna ekonomija" u septembarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Engleski jezik I, II i III" u septembarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Istraživanje tržišta" u septembarskom ispitnom roku  >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" u septembarskom ispitnom roku kod dr Vladimira Kostića >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o upisu ocena kod dr Radice Bojičić >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Poslovne finansije", Poslovne finansije II" i "Međunarodne finansije II" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštavaju se studenti IV godine da će se ispit iz predmeta "Međunarodna špedicija, transport i osiguranje" zakazan za 15.09.2017. godine u 12 sati održati istog dana sa početkom u 14 sati.

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na master akademskim studijama u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim akademskim studijama u septembar I ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Obaveštenje o prijavi ispita na osnovnim  studijama u septembar I ispitnom roku za studente koji studiraju po starom programu >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Osnovi ekonomije" u septembarskom ispitnom roku kod prof. dr Nebojše Stošića>>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Tržišna analiza i cene" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Strategijski menadžment I i II" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


Rezultati ispita iz predmeta "Privredno pravo" u septembarskom ispitnom roku >>

Iz službe za nastavu i studentska pitanja


a

 

 

 

 

 


Međunarodni naučni skup IOR-EDA2017


Konkurs za upis u I godinu osnovnih akademskih studija
Međunarodni naučni skup UKSP-IS 2015


 


 

Međunarodni naučni skup IPES-SR2013


Uverenje o akreditaciji ustanove


Univerzitet u Prištini


 

 

 

 

 

 

 

:: Arhiva vesti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini
Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica
tel/fax: (028) 497 934