Српски    |   English

  

УКСП-ИС 2015

 

Међународни научни скуп УКСП-ИС 2015

УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ КАО ОКВИР И ПОДСТИЦАЈ ИНВЕСТИРАЊА У СРБИЈИ

 

 

 

 

 

*       Место и време одржавања. 2

*       Организатор. 2

*       Тематске области. 2

*       Редакциони одбор. 3

*       Организациони одбор. 3

*       Значајни датуми. 4

*       Котизација. 4

*       Радови. 5

*       Упутства и формулари. 5

 

Download

 

*       Зборник радова

*      Формулар за пријаву учешћа  

*       Упутство за форматирање радова

*      Упутство за референцирање

 

 

Место и време одржавања

 

*        Косовска Митровица, 5. и 6. новембар 2015. године
 

 

 

 

Организатор

   Почетак странице

*       Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица

 

Суорганизатори

*       Висока економска школа струковних студија Пећ - Лепосавић

 

 

 

Тематске области

 

*       Макроекономија

*       Микроекономија

*       Економска анализа и политика

*       Међународна економија

*       Финансије

*       Банкарство

*       Статистичка анализа

*       Пословна информатика

*       Квантитативне методе у економији

*       Менаџмент

*       Маркетинг

*       Предузетништво

*       Рачуноводство и ревизија

*       Инвестиције

*       Финансијски менаџмент

*       Техничко-технолошки развој

*       Демографија

*       Социопсихолошка истраживања у економској анализи
 

 

 

 

Редакциони одбор

   Почетак странице

*       Проф. др Новак Кондић, декан Економског факултета Универзитета у Бања Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина

*       Проф. др Драган Микеревић, продекан Економског факултета Универзитета у Бања Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина

*       Assoc. Prof. Dr. Penka PEEVA, Assen Zlatarov University-Burgas, Bulgaria

*       Prof.Ayşe Ümit Gökdeniz Phd., Retired Professor of the Marmara University-Faculty of Economics and Administrative Sciences,Department of Business Administration Division of Accountancy&Finance İstanbul-TURKEY

*       Проф.др Кирил Постолов, Економски факултет Универзитета “Св Кирил и Методије”- Скопље, Македонија

*       Camelia Oprean, Ph.D., Associate Professor Faculty of Economics, University Lucian Blaga of Sibiu, Romania

*       Ieva Brence, Ph.D., Associate Professor, RISEBA University- Riga, Latvia

*       Проф. др Милан Лакићевић, Економски факултет Универзитета у Подгорици, Црна Гора

*       Проф. др Борис Делибашић, Факултет Организационих Наука, Универзитет у Београду, Србија

*       Проф. др Младен Веиновић, Универзитет Сингидунум, Београд,

*       Проф. др Миленко Поповић, Факултет за пословне студије Универзитета Медитеран, Подгорица, Црна Гора

*       Проф. др Беба Ракић, Факултет за пословне студије Мегатренд Универзитета, Београд

*       Проф. др Срећко Милачић, Ректор Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија,

*       Проф. др Звездица Симић, декан Економског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија,

*       Проф. др Јагош Зеленовић, Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија,

*       Проф. др Тања Вујовић, продекан за наставу Економског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија,

*       Проф. др Славиша Трајковић, продекан за НИР Економског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица,

*       Проф. др Иван Миленковић, , Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија, Економски факултет у Суботици Униврзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија

*       Проф. др Михаило Дедовић, ВЕШСС Пећ –Лепосавић, редовни професор Универзитета Унион, Београд

*       Проф. др Небојша Бацковић, ВЕШСС Пећ –Лепосавић, ванредни професор Мегатренд Универзитета, Београд 

*       Prof. Amitabh Gupta, Ph.D., University of Delhi, India

*       Екатерина Ентина, High school for economics, Moscow, Russia

 

 

 

 

 

Организациони одбор

   Почетак странице

 

*       Проф.др Звездица Симић, декан Факултета – председник

*       Проф.др Срећко Милачић, ректор Универзитета у Приштини - члан

*       Проф.др Славиша Трајковић, продекан за научноистраживачки рад - члан

*       Проф.др Тања Вујовић, продекан за наставу – члан

*       Др Небојша Милановић, ВЕШСС Пећ -Лепосавић, доцент Економског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија-члан

*       Проф. др Јагош Зеленовић,емеритус, Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија,

*       Проф.др Владан Павловић, Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија, - члан

*       Проф.др Драгана Миленковић, Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија, - члан

*       Др Драгић Марић, доцент, Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија, - члан

*       Др Иван Божовић, доцент, Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија, - члан

*       Др Александар Костић, Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија, - члан

*       Др Данијела Раденковић, доцент, Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија, - члан

*       Др Соња Раденковић, доцент, ВЕШСС Пећ –Лепосавић, доцент Алфа Универзитета Београд, Србија-члан

*       Др Гордана Јовановић, професор струковних студија ВЕШСС Пећ –Лепосавић, Србија-члан

*       Срђан Милосављевић, дипл.инг – Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија, члан

*       Милош Павловић, асистент, Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Србија, члан

*       Данијела Николић, дипл.правник – члан

*       Миодраг Васић, дипл.правник – члан 

 

 

 

 

Значајни датуми

   Почетак странице

    

*       Рок за подношење проширеног апстракта обима до 300 речи: 30. мај 2015. године.

*       Рок за обавештење о прихватању теме: 15. јун 2015. године.

*       Рок за подношење комплетних радова: 15. септембар 2015. Године.

*       Рок за обавештење о прихватању радова: 10. октобар 2015. године.

*       Рок за уплату котизације за учешће на скупу: 25. октобар 2015. године.

*       Датум одржавања научног скупа: 5. и 6. новембар 2015. године.

 

 

 

Котизација

 

     

*       Котизација - Први аутор: нето 50 евра у динарској противвредности на дан уплате по курсу НБС (ПДВ укључен у цену).

*       Котизација - Коаутори који желе да присуствују научном скупу: нето 50 евра у динарској противвредности на дан уплате по курсу НБС (ПДВ укључен у цену). Уплате вршити на жиро-рачун Економског факултета: 840-1971666-93.
 

Котизација укључује:

*       Учешће у свим посебно организованим секцијама.

*       Комплетан материјал скупа који подразумева, ЦД зборник радова, програм скупа, уверење за учешће на скупу.

*       Коктел и послужење у паузама.

 

Напомене:

*       Један аутор/коаутор може да пошаље највише један рад.

*       Аутор-коаутор може послати и два рада с тим што ће један рад бити презентован на научном скупу, а други штампан у часопису „Економски погледи“ који издаје Економски факултет Универзитета у Приштини ако добије позитивну рецензију.

*       Котизацију плаћају и учесници без рада.

*       Организован је обилазак манастира на Косову и Метохији.


 

 

 

 

Радови

   Почетак странице

*       Сви радови морају бити написани на српском, енглеском или руском језику.

*       Радови се сврставају у секције.

*       Апстракти и комплетни радови се достављају на адресу секретара скупа у електронском формату према упутству.
 

 

 

 

Упутства и формулари

 

Пријава учешћа: преузети формулар за пријаву и послати га попуњеног на e-mail uksp-is2015.eko@pr.ac.rs

 

*       Формулар за пријаву учешћа

 

*       Упутство за форматирање радова

 

*       Упутство за референцирање

 

 

 

 

 

   Почетак странице

 Контакт

 

e-mail  uksp-is2015.eko@pr.ac.rs

Telefon  +381 28 497 934